Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής, Προχείρων Διαγωνισμών, Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Βιβλίων, Παραλαβής Βιβλίων, Περιοδικών και Εκτελέσεως Βιβλιοδεσιών, Καταστροφής και Διαγραφής αχρήστου υλικού του Τμήματος για το έτος 2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.pdf

•Βυζαντινή λόγια ποίηση της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου (Ιωάννης Γεωμέτρης, Θεόδωρος Πρόδρομος, Μιχαήλ Χωνιάτης, Μανουήλ Φιλής, βυζαντινά αλφαβητάρια του 14ου αι.). •Βυζαντινή Υμνογραφία με έμφαση στον κριτικό σχολιασμό και τη νέα έκδοση κοντακίων του Ρωμανού του Μελωδού. •Βυζαντινή ρητορική (Θεοφύλακτος Αχρίδος) και Βυζαντινή επιστολογραφία κυρίως αυτή του 10ου αι. (Θεόδωρος Κυζίκου, Συμεών μάγιστρος και λογοθέτης του δρόμου). •Βυζαντινή Ιστοριογραφία (Άννα Κομνηνή). •Γνωμολογικά κείμενα (Βυζαντινές συλλογές γνωμικών των επτά σοφών, δελφικά γνωμικά των επτά σοφών, Comparatio Menandri et Philistionis).