Επιστημονικό Colloquium 2020-2021: Διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή Βασιλείου Παππά 13 Ιανουαρίου @ 6:00 μμ – 8:00 μμ


Σας προσκαλούμε στη διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Βασιλείου Παππά με θέμα:

Non fleo privatum set generale chaos: Μαξιμια­νός, Ελεγεία 5

Ο Βασίλειος Παππάς είναι Επίκουρος Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολο­γίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει διδάξει και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει συγγράψει δύο μονο­γραφίες (1. Ρωμαϊκή ερωτική ποίηση: το παρακλαυσίθυρο στην ελεγεία, Θεσσαλονίκη 2016 [βραβευμένη από το ΕΚΠΑ] και 2. Η Λατινική Ιστοριογραφία στις αρχές του 19ου αιώνα: οι μεταφράσεις του Τρόγου και του Φλώρου από τον Δανιήλ Φιλιππίδη, Θεσσαλονίκη 2017) και τρία βιβλία: α) Σέξτου Ιουλίου Φροντίνου Στρατηγήματα, Βιβλία Ι-IV, Αθήνα 2015 (εισαγωγή: Γ. Θεοτόκης), β) Κικέρωνος Λόγος υπέρ του Τίτου Αννίου Μίλωνα. Εισαγωγή, Μετάφραση, Λεξιλόγιο, Ρητορική ανάλυση του λόγου, Ιωάννινα 2019 (μαζί με τους Ε. Καρακάση και Θ. Παπαδοπούλου) και γ) Κικερώνειας Πεζογραφίας Απάνθισμα. Εισαγωγή, Κείμενο, Μετάφρα­ση, Λεξιλόγιο, Ρητορική ανάλυση, Ιωάννινα 2020 (μαζί με τους Ε. Καρακάση και Θ. Παπα­δοπούλου). Επιμελήθηκε (μαζί με τους Β. Βαϊόπουλο και Ι. Ντεληγιάννη) τον συλλογικό τόμο Post-Byzantine Latinitas: Latin in post-Byzantine Scholarship (15th-19th cent.), Turn­hout: Brepols 2020. Ήταν Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Πανελλήνιου e-Συμποσίου Λατινικών Σπουδών (2-4 Σεπτεμβρίου 2020), που ανέλαβε ο Τομέας Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μαζί με τους Δ. Ράιο, Ε. Χουλιαρά-Ραΐου, Ε. Κα­ρακάση και Φ. Πολυμεράκη έχει αναλάβει την επιμέλεια των Πρακτικών του Συμποσίου (υπό δημοσίευση, Αθήνα: Καρδαμίτσα 2021). Άρθρα του έχει δημοσιεύσει σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, ενώ με ανακοίνωσή του έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Υπήρξε συνεργάτης του Σύγχρονου Λατινοελληνικού Λεξικού των Δ. Νικήτα και Λ. Τρομάρα (Θεσσαλονίκη 2019). Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντάσ­σονται η ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία, η λατινική ποίηση της Ύστερης Αρχαιότητας, η νεο­λατινική λογοτεχνία, η πρόσληψη της λατινικής λογοτεχνίας από τους μεταβυζαντινούς λογίους και οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.

 

Η διάλεξη θα γίνει διαδικτυακά, μέσω Skype for Business, την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021, ώρα 18.00-20.00.

Θα μπορείτε να συνδεθείτε στην συνεδρία με τον ακόλουθο “σύνδεσμο”:

https://meet.lync.com/duth/gpapagia/8J07618N

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας