Προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021


Σας ενημερώνουμε ότι στις 16/1/2021 ξεκινούν οι δηλώσεις των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 και την αποδοχή των όρων της εξ αποστάσεως εξέτασης μέσω του universis. Οι δηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 24/1/2021 και καλείσθε να τις ολοκληρώσετε εγκαίρως. Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 θα εγκριθεί από την 6η/20-01-2021 Συνέλευση του Τμήματος και θα αναρτηθεί την ίδια ημέρα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.