ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΦ122: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ [ΤΜΗΜΑ ΜΑΜ-Ω] ΚΑΙ ΛΦ124: ΟΡΑΤΙΟΣ, CARMINA (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021)


Όσες/-οι φοιτήτριες/-τές ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ επιθυμούν κατά την εξεταστική Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2021 να εξεταστούν:

α) στο μάθημα ΛΦ122: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ και ανήκουν στο Τμήμα Μαμ-Ω, θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στο e-class του μαθήματος ΛΦ122 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (Α-ΜΑΛ) & (ΜΑΜ-Ω) με διδάσκοντα τον Αν. Καθηγητή Ι. Ντεληγιάννη,

β) στο μάθημα ΛΦ124: ΟΡΑΤΙΟΣ, CARMINA, θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στην ομάδα χρηστών με τίτλο «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ/ΦΕΡΒΟΥΑΡΙΟΥ 2021» στο e-class του μαθήματος.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).