ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021


Προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που λάβατε μέσω email στις 15-01-2021, σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δόθηκαν και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες έως τις 24-01-2021, προκειμένου να συμμετέχετε στις εξ αποστάσεως εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Σας παρακαλούμε επίσης να λάβετε γνώση των συνημμένων εγγράφων.

Γραμματεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΠΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ