ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ

Προκήρυξη 70 θέσεων για πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για την περίοδο από 15 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2021. Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από την 3η Φεβρουαρίου 2021 έως και την 8η Φεβρουαρίου 2021.