ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΕΦ104 “ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ” ΤΜΗΜΑ (ΜΠΑ-Ω)


Ανακοινώνεται στους φοιτητές πως το μάθημα ΑΕΦ 104 «Αρχαία Ελληνική Τραγωδία» , Τμήμα Β΄ (Μπα-Ω) με διδάσκοντα τον Καθηγητή Γεώργιο Τσομή θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 15.02.2021, 9.00 – 11.30 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Microsoft Teams.  O σύνδεσμος είναι ο εξής:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abb0a38690f96492c9235524de34d5a4d%40thread.tacv2/1612735933041?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2280ee8ccd-2aa6-467c-8d49-5978c72aa48f%22%7d

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ανήκουν στο Β΄ Τμήμα του παραπάνω μαθήματος να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος  AEΦ 104 Αρχαία Ελληνική Τραγωδία: Σοφοκλέους, Αίας Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 Β’ Τμήμα (Μπα-Ω)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04523/

Εκ μέρους του Καθηγητή κ. Γεωργίου Τσομή