ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΕΦ104 (Α-Μου) & ΕΕΑΕΦ165


Ανακοινώνεται ότι για το Εαρινό Εξάμηνο τα μαθήματα της Επίκουρης Καθηγήτριας Σμαρώς Νικολαΐδου θα ξεκινήσουν στις 15 Φεβρουαρίου 2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και θα διεξάγονται εξ αποστάσεως στην πλατφόρμα Microsoft Teams στους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΕΦ104-Τραγωδία (Α-Μου)

https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=e17b89ff-3788-4423-ac6c-1cb28805bc1f&tenantId=8035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7&threadId=19_45d4ba34371f43e2840835b79eaa1428@thread.tacv2&messageId=1612965387598&language=en-US

ΕΕΑΕΦ165-Δραματική Ποίηση: Τραγωδία

https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=e17b89ff-3788-4423-ac6c-1cb28805bc1f&tenantId=8035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7&threadId=19_fcd12312eb4848ec91da17c5c4105930@thread.tacv2&messageId=1612974795032&language=en-US

• Αρχαία Τραγωδία. • Θέματα αυτοαναφορικότητας-Μεταθέατρο. • Λυρική Ποίηση και Τραγωδία. • Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Επίνικοι, Διθύραμβοι). • Αρχαία Κωμωδία. • Μύθος και Λατρεία του Διονύσου. • Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης).