Έναρξη παραδόσεων ΥΑΕΦ142 και ΕΕΑΕΦ161


Τα μαθήματα ΥΑΕΦ142 και ΕΕΑΕΦ161 θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα.