ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦ202 (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ)


Ανακοινώνεται ότι το Φροντιστήριο του μαθήματος ΝΕΦ202 δεν θα διεξαχθεί αυτήν και την επόμενη εβδομάδα. Για τον ακριβή χρόνο έναρξης του Φροντιστηρίου θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση στο eclass.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Κ. Δανόπουλος