ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΑΕΦ146


Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες πως οι παραδόσεις του μαθήματος « Ιστοριογραφία» (ΥΑΕΦ 146) θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30-21:00.

Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή παρακολούθηση είναι ο ακόλουθος:

https://meet.lync.com/duth/gioannid/VH18JVIR

 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ •1980 Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων •1986 Διδακτορικό, University College London και University of Heidelberg, Γερμανία. Ph.D. in Papyrology: An Edition of Unpublished Greek Private Letters on Papyrus. Επιβλέποντες: H.Maehler και E. Handley •1988-1989 Σπουδές στην δίγλωσση εκπαίδευση και στην δια βίου εκπαίδευση, Freie Universitaet Berlin •1989-1990 Εντατική εκπαίδευση στην διερμηνεία, Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ •1988-1992: Αιγυπτιακό Μουσείου του Bερολίνου (Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz), έκδοση φιλολογικών παπύρων Δυτικού Βερολίνου. •1993: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Συμβασιούχος Διδάσκων ΠΔ 407/1980. •1993-1995: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας, Συμβασιούχος Διδάσκων (ΠΔ 407/1980). •1995-1998: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια. •1999-2000: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια. •2000-2006: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.