ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΛΦ172


Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τές που επιθυμούν να επιλέξουν το μάθημα «Ποιητικά Κείμενα ΙΙ. Λατινικό Επίγραμμα ΥΛΦ 172» για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 να εγγραφούν εγκαίρως στο ηλεκτρονικό μάθημα (e-Class).

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης «Microsoft Teams». Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται στο τέλος της ανακοίνωσης.

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 18/02/2021 στις 09:00-11:30.

Ο σύνδεσμος για το μάθημα βρίσκεται σε σχετική ανακοίνωση στο e-Class