Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος ΒΦ224 (2ο τμήμα) στις 19.02.2021


Αγαπητές μου φοιτήτριες και αγαπητοί μου φοιτητές,

το μάθημα ΒΦ224 (2ο τμήμα) Βυζαντινή Ποίηση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19-02-2021 στις 11.30 π.μ. και θα διεξάγεται στην πλατφόρμα microsoft teams. Παρακαλώ να εγγραφείτε στο eClass του μαθήματος, όπου θα βρείτε σε πρόσφατη ανακοίνωση τον σύνδεσμο, με τον οποίο θα συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το μάθημα.

Καλή μας αρχή!

Μαρία Τζιάτζη

•Βυζαντινή λόγια ποίηση της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου (Ιωάννης Γεωμέτρης, Θεόδωρος Πρόδρομος, Μιχαήλ Χωνιάτης, Μανουήλ Φιλής, βυζαντινά αλφαβητάρια του 14ου αι.). •Βυζαντινή Υμνογραφία με έμφαση στον κριτικό σχολιασμό και τη νέα έκδοση κοντακίων του Ρωμανού του Μελωδού. •Βυζαντινή ρητορική (Θεοφύλακτος Αχρίδος) και Βυζαντινή επιστολογραφία κυρίως αυτή του 10ου αι. (Θεόδωρος Κυζίκου, Συμεών μάγιστρος και λογοθέτης του δρόμου). •Βυζαντινή Ιστοριογραφία (Άννα Κομνηνή). •Γνωμολογικά κείμενα (Βυζαντινές συλλογές γνωμικών των επτά σοφών, δελφικά γνωμικά των επτά σοφών, Comparatio Menandri et Philistionis).