ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΕΛΕΠΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΕΛΕΠΗ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ @ 19:00

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία, Καθηγητής κ. Νικόλαος Μαυρέλος, σας καλεί στη διάλεξη που θα πραγματοποιήσει ο Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. κος Δημήτριος Τζελέπης με θέμα: Πώς «δεῖ ἰέναι τους εἰς τας ἱστορίας βαδιουμένους». Ο ιστορικός Αλ. Μαυροκορδάτος ο «ἐξ Ἀπορρήτων».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Skype for Bysiness την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 στις 19:00 στον σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/duth/nmavrelo/T6JNORSK

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ