ΕΕΝΕΦ245_ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα και, όπως έχει αναφερθεί από πολλούς/ές, δεν γίνεται δεκτή η δήλωσή τους από το σύστημα, παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη Γραμματεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

• Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (αρχές-1830). • Δημώδες Βυζαντινό/Πρώιμο Νεοελληνικό Ερωτικό Μυθιστόρημα. • Αφηγηματολογία , Η Σημειολογία των Αφηγηματικών Παραδόσεων. • Έκδοση υστεροβυζαντινών και νεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων. • Θεωρία της Λογοτεχνίας.