ΕΠΕΙΓΟΝ: ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ


Ανακοίνωση της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο:
“Σας ενημερώνουμε ότι μία θέση πρακτικής άσκησης για φοιτητές στην Αρχή μας, η οποία είχε προκηρυχθεί από τον Ιούλιο του 2020 και αφορά στο τρέχον τρίμηνο, ήτοι από 1η Μαρτίου 2021 έως 31η Μαΐου 2021, κενώθηκε λόγω υπαναχώρησης της επιλεγείσας φοιτήτριας.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων φοιτητών για την άμεση κάλυψη της θέσης.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους στο email της Αρχής μας gremb.ber@mfa.gr κατά τα προβλεπόμενα της προκήρυξης, τον σύνδεσμο της οποίας σας παραθέτουμε κατωτέρω

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός