ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΜΠΕΡΙΔΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΜΠΕΡΙΔΗ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ @ 19:00

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία, Καθηγητής κ. Νικόλαος Μαυρέλος, σας καλεί στη διάλεξη που θα πραγματοποιήσει ο Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεολογίας του Πανεπιστημίου Sherbrook του Quebec κος Λάμπρος Καμπερίδης με θέμα: «Η συμβολή των μοναστικών σχολών στην διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού στον ελληνικό χώρο και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες στον 17ο και 18ο αιώνα».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Skype for Bysiness την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 στις 19:00 στον σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/duth/nmavrelo/DT41SS5L

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ