7ο Συμπόσιο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής του 7ου Συμποσίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σας κοινοποιούμε σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση υποβολής περιλήψεων.
Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (Msteams) στις 5 & 6 Ιουνίου 2021.
Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Συμποσίου είναι ο ακόλουθος:
https://classicsconfuoi.wixsite.com/website

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ