ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΑ 551 Πρακτική Άσκηση”


Καλούνται όλοι οι φοιτητές του τρίτου έτους να παρακολουθήσουν την Παρασκευή 19/3 στις 18.00  το  ενημερωτικό  σεμινάριο  για το μάθημα “ΠΑ 551 Πρακτική Άσκηση”.

Θα χαιρετήσει η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ”,  Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτρια κ. Ζωή Γαβριηλίδου.

Θα επικεντρωθούμε στον τρόπο αναζήτησης φορέων για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε φορείς και θα φτιάξουμε ομάδες.

Ο σχετικός σύνδεσμος
https://meet.lync.com/duth/ikorre/A0YT2GW7

ΣΠΟΥΔΕΣ - 1988-1992: Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1989-1990: Επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος κατάρτισης Στελεχών-Εκπαιδευτικών σε θέματα διαφυλικών σχέσεων του τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1996-2000: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό την εποπτεία του Αντωνίου Δανασσή-Αφεντάκη. Θέμα της διατριβής: «Η Έκθεση στις Γενικές Εξετάσεις: Επιλογή θεμάτων, Διατύπωση, Αξιολόγηση (1964-1995)». Βαθμός: Άριστα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ - 2001-2004: Συμβασιούχος διδάσκουσα στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σύμφωνα με το νόμο 407/80. 2001-2004: Επιστημονική συνεργάτης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 2004: Λέκτορας Παιδαγωγικής στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 2011: Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - Η Διδασκαλία του Μαθήματος της Έκθεσης στη Μέση Εκπαίδευση (1833-1964), Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2003. Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας, Αναλυτικό Πρόγραμμα, Διδασκαλία, Σχολικά εγχειρίδια, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2010. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - Carol Ann Tomlinson, How to Differentiate Instruction In Mixed Ability Classrooms, Πώς να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας, Αθήνα 2015. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ - Παιδαγωγική, Διδασκαλία, Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσα, Διαφοροποιημένη διδασκαλία.