Προκήρυξη ειδίκευσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ


Επισυνάπτεται η προκήρυξη και η αίτηση συμμετοχής για την ειδίκευση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης Α.Π.Θ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 15 Μαΐου 2021.

Αίτηση συμμετοχής 2021-2022 final

Προκήρυξη