ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΑΕΦ146


Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που παρακολουθούν το Υποχρεωτικό μάθημα Κλασικής Ειδίκευσης ΥΑΕΦ146 “Ιστοριογραφία” με διδάσκουσα την Καθηγήτρια κ. Χ. Ιωαννίδου, ότι στο εξής και μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2021, οι παραδόσεις του θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 18:30-21:00, σύμφωνα με το ανανεωμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021.

Εκ μέρους της Διδάσκουσας

Καθηγήτρια Χ. Ιωαννίδου