ΕΥΔΟΞΟΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 22/3/2021 ΕΩΣ 5/4/2021


Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021.

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς στους φοιτητές αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου από τους φοιτητές των ανωτέρω κατηγοριών είναι να έχουν δηλώσει τα αντίστοιχα μαθήματα στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος κατά το χειμερινό εξάμηνο.

Οι φοιτητές που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 χωρίς να έχουν παραλάβει τα αντίστοιχα συγγράμματα, διατηρούν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα επιλογής συγγραμμάτων και για τα μαθήματα αυτά.

Διευκρινίζεται ότι θα διενεργηθεί έλεγχος σύμπτωσης μεταξύ των δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και των δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα.