ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ Ν. ΠΙΣΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ Ν. ΠΙΣΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ@ 19:00

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία, Καθηγητής κ. Νικόλαος Μαυρέλος, σας καλεί στην έβδομη διάλεξη για την εποχή του Πρώιμου Ελληνικού Διαφωτισμού και την Πρώιμη Νεοτερική Εποχή, που θα πραγματοποιήσει ο Νικόλας Πίσσης (ιστορικός, επιστημονικός συνεργάτης στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου) με θέμα: «Η Ρωσία του Μεγάλου Πέτρου και η ελληνική λογιοσύνη. Προσλήψεις και διαπλοκές».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Skype for Bysiness την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 στις 19:00 στον σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/duth/nmavrelo/HQXFHRTG

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ