ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης της ποιότητας των ΠΠΣ, η ΜΟΔΙΠ διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 με θέμα: «Ο θεσμός της αποτίμησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές», στο οποίο καλούνται να συμμετέχουν οι φοιτητές των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΔΠΘ.

Αφίσα εκδήλωσης 14.4.21