Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων”


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ