Διαδικτυακή ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+ Τετάρτη 7 Απριλίου @ 18:00


Την Τετάρτη 7 Απριλίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+ (για σπουδές και πρακτική άσκηση), μέσω της πλατφόρμας skype for business, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/duth/amastrog/055WYQS0

Η ενημέρωση απευθύνεται σε φοιτητές του Τ.Ε.Φ. από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες), που έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε Πανεπιστήμια διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός