ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2021-22


Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση χρηματοδοτεί κινητικότητα φοιτητών για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες) του Δ.Π.Θ. τη δυνατότητα να μετακινηθούν για σπουδές σε Πανεπιστήμια διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία έχει συναφθεί διμερής συμφωνία. H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Συντονίστριας του προγράμματος Erasmus+ (Επίκ. Καθηγ. κ. Άννα Μαστρογιάννη): amastrog@helit.duth.gr Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 28 Απριλίου 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS 2021-2022 ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΜΕΡΩΝ-ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός