ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ DUO-Korea 2021


Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2021 είναι ανοιχτό για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 05 Απριλίου μέχρι 11 Μαΐου 2021. Το εν λόγω πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό να ενισχύσει τις ανταλλαγές των φοιτητών σε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότερα μεταξύ υπηκόων της Κορέας και ευρωπαϊκών χωρών μελών του Οργανισμού “Asia Europe Meeting” (ASEM).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στα τρία συνημμένα έγγραφα (1. Application Form 2. General Inscription 3. Implementation Guideline), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.asemduo.org, στην οποία υπάρχουν επίσης οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά κλπ.

01. DUO-Korea 2021 Application Form

02. DUO-Korea 2021 General Description (English)

03. DUO-Korea 2021 Implementation Guideline