Διαδικτυακή διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. κ. Βασίλη Κατσαρού – Εργαστήρι Μελέτης & Έρευνας Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας H. & N. Eideneier


Διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή κ. Βασίλη Κατσαρού Δευτέρα 19 Απριλίου, ώρα 18:00-20:00

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και Επίτιμου Διδάκτορα της Σ.Κ.Α.Σ. του Δ.Π.Θ. κ. Βασίλη Κατσαρού, με θέμα: «Ιωάννης Κρητικός. Ένας μεταφραστής στα τέλη του 18ου αιώνα», η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 19.4.2021, ώρα 18.00-20.00.

Η διάλεξη εντάσσεται στον «Κύκλο διαδικτυακών διαλέξεων για την Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2021)», που διοργανώνει το Εργαστήρι Μελέτης & Έρευνας Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας H. & N. Eideneier του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, με τη χρήση του συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a9780f49273b243c0bfd9af3301be55b4%40thread.tacv2/1617968836958?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113dc2cd-41bdb069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22cefe71c8-b266-4220-a4cacd2956446e3f%22%7d

Συνάπτεται η αφίσα της εκδήλωσης και οδηγίες σύνδεσης.

Εκ μέρους της κ. Μαρίας Τζιάτζη,
Καθηγήτριας Βυζαντινής Φιλολογίας,
Διευθύντριας του Εργαστηρίου Μελέτης & ΄Ερευνας
Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας H. & N. Eideneier
και Προέδρου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Εργαστήρι ΠρώΝΕΓ-Διάλεξη Β. Κατσαρού 19.4.2021