Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie – Bruxelles International του Βελγίου για online θερινά σεμινάρια γαλλικής γλώσσας


Ανακοινώνεται από την πρεσβεία του Βελγίου ότι το ίδρυμα Wallonie-Bruxelles International προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, που αφορούν online θερινά σεμινάρια στη γαλλική γλώσσα:

– Υποτροφία γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Université Libre de Bruxelles.
– Υποτροφία για μελλοντικούς καθηγητές γαλλικών στο Université Catholique de
Louvain.
– Υποτροφία για ειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις στο Université de Mons.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το έντυπο αίτησης, στα επισυναπτόμενα έγγραφα
και στο site:
www.wbi.be
Υπεύθυνος: κ. François Renard
e-mail : f.renard@wbi.be
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο παραπάνω e-mail.

1.University Libre de Bruxelles

2.University Catholique de Louvain

3.University Mons

Formulaire de candidature bourses d_été 2021