ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ) – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΣΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ