Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων για χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο της πράξης “Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Θ. κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων”


64ΒΦ46ΨΖΥ1-ΦΩΙ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ