ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Erasmus+ 2021-2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Erasmus+ Traineesships 2021-2022

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Erasmus+ Traineeships 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Erasmus+Traineeships 2021-2022

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός