ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΒΦ300


Η εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών θα γίνει προφορικά στις 04/06/2021 και ώρα 17:00 με σύνδεση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/duth/azidros/35XZV4AC