ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΕΑΕΦ154 & ΥΑΕΦ146


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΕΑΕΦ 154)

Για τους επί πτυχίω και όσους άλλους δώσουν το μάθημα: Το μάθημα θα εξεταστεί μέσω eclass με την επιλογή «ασκήσεις». Η άσκηση θα ανοίξει την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021, στις 15:00 ακριβώς! Καλή επιτυχία!

 

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΥΑΕΦ 146)

Το μάθημα θα εξεταστεί μέσω eclass με το εργαλείο «ασκήσεις». Η άσκηση θα ανοίξει στις 15:00 (3:00 μ.μ.) την Τετάρτη 2 Ιουνίου. Θα έχετε 40 λεπτά χρόνο. Καλή επιτυχία!

ΣΠΟΥΔΕΣ •1980 Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων •1986 Διδακτορικό, University College London και University of Heidelberg, Γερμανία. Ph.D. in Papyrology: An Edition of Unpublished Greek Private Letters on Papyrus. Επιβλέποντες: H.Maehler και E. Handley •1988-1989 Σπουδές στην δίγλωσση εκπαίδευση και στην δια βίου εκπαίδευση, Freie Universitaet Berlin •1989-1990 Εντατική εκπαίδευση στην διερμηνεία, Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ •1988-1992: Αιγυπτιακό Μουσείου του Bερολίνου (Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz), έκδοση φιλολογικών παπύρων Δυτικού Βερολίνου. •1993: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Συμβασιούχος Διδάσκων ΠΔ 407/1980. •1993-1995: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας, Συμβασιούχος Διδάσκων (ΠΔ 407/1980). •1995-1998: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια. •1999-2000: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια. •2000-2006: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.