Εξέταση Προόδου για το μάθημα ΑΕΦ101


Οι διδάσκοντες το μάθημα ΑΕΦ 101 – Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία/Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας – (κ. Νικολαΐδου, κ. Τσομής, κ. Στέφου)  δίνουν τη δυνατότητα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές όλων των  ετών εισαγωγής (2018-2019-2020), οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει στην εξέταση της Προόδου , υποχρεωτικής για το μάθημα ΑΕΦ 101, να εξεταστούν στην Πρόοδο του παραπάνω μαθήματος στην αρχή της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2021.  Η επιτυχία στην εξέταση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής στις κανονικές εξετάσεις του μαθήματος ΑΕΦ 101.
Η εξέταση της Προόδου έχει οριστεί για την Τετάρτη, 1η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 9.00-11.00 σύμφωνα με το Πρόγραμμα της  επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2021. Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος εξέτασης θα είναι ακριβώς ο ίδιος, όπως κατά την εξέταση του Ιανουαρίου 2021. Υπεύθυνος για την εξέταση της Προόδου αυτής είναι ο κ. Χαρίσιος  Ευστρατίου.

• Αρχαία Τραγωδία. • Θέματα αυτοαναφορικότητας-Μεταθέατρο. • Λυρική Ποίηση και Τραγωδία. • Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Επίνικοι, Διθύραμβοι). • Αρχαία Κωμωδία. • Μύθος και Λατρεία του Διονύσου. • Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης).