ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΦ704 – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021


Λόγω Επιστημονικής Άδειας της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Στ. Χελιδώνη, το μάθημα ΝΕΦ704 θα εξεταστεί από την Καθηγήτρια κ. Μ. Τζιάτζη και από την Δρ. κ. Α. Τσαπανίδου (μέλος Ε.ΔΙ.Π.). Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τήτριες που προτίθενται να καταθέσουν απαλλακτική εργασία για το μάθημα ΝΕΦ704, καλούνται να εγγραφούν εγκαίρως στην τάξη του eClass, που έχει δημιουργήσει η κ. Τσαπανίδου για το μάθημα. Οι απαλλακτικές εργασίες πρέπει να κατατεθούν από 1-10 Σεπτεμβρίου 2021 (σύμφωνα με τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός») στις Εργασίες της τάξης του eClass που έχει δημιουργήσει η κ. Τσαπανίδου για την εξέταση του μαθήματος.