ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΕΓΛΩ372 “ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ” ΚΑΙ ΥΓΛΩ340 “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ”


Πληροφορίες για τις εργασίες στα μαθήματα ΕΕΓΛΩ372 (Ετυμολογία) και ΥΓΛΩ340 (Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας) θα βρείτε στο e-class. Το ΓΛΩ303 έχει την ίδια ύλη με το ΥΓΛΩ340 αλλά εξετάζεται προφορικά την καθορισμένη ημερομηνία.

Εκ μέρους του Επ. Καθηγητή Γλωσσολογίας κ. Ασημάκη Φλιάτουρα