29ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας – «Φιλοσοφία και Επανάσταση» 8, 9, 10 Οκτωβρίου 2021 – Παράταση υποβολής περιλήψεων


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας και Παιδείας (ΟΚΦΠ) διοργανώνει το 29ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας, το οποίο θα λάβει χώρα στην Αρχαία Ολυμπία  8-10 Οκτωβρίου 2021 με θέμα «Φιλοσοφία και Επανάσταση».

29ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας Αρχαία Ολυμπία 2021 – Εγκύκλιος Ελληνικά – Παράταση υποβολής αιτήσεων

29o Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας 2021 Ο.Κ.Φ.Π-Αίτηση Εγγραφής