Σύνδεσμοι για την εξέταση των μαθημάτων ΑΕΦ101 και ΑΕΦ104


Οι σύνδεσμοι για την εξέταση Σεπτεμβρίου 2021 των μαθημάτων ΑΕΦ101 και ΑΕΦ104 της κ. Σ. Νικολαΐδου είναι:

ΑΕΦ101
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3atOOis5u4f19QC98qO5OD-Hz0JgOmCib5Essu63xwVeI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2fad2cc5-b5bd-434c-b346-1c25644fd47e&tenantId=8035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7

ΑΕΦ104
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3actKeZ8swhVZ3uMgwjkwfX1pqn0Ebd6lb0M0t1YLyLYU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad19c682-d591-424a-9caa-a2829696ba2b&tenantId=8035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7

Παρακαλείσθε να μείνετε συνδεδεμένοι σε αυτούς σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης του καθενός μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.

Η διδάσκουσα
Σμαρώ Νικολαΐδου

• Αρχαία Τραγωδία. • Θέματα αυτοαναφορικότητας-Μεταθέατρο. • Λυρική Ποίηση και Τραγωδία. • Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Επίνικοι, Διθύραμβοι). • Αρχαία Κωμωδία. • Μύθος και Λατρεία του Διονύσου. • Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης).