Εκλογή εκπροσώπου μεταπτυχιακού φοιτητή ως μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Σ.Κ.Α.Σ.-Δ.Π.Θ.


ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Σ.Κ.Α.Σ.-Δ.Π.Θ.