Έναρξη μαθημάτων ΛΦ121 (Α-Μαλ)


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΛΦ121 (Α-Μαλ) θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στην αίθουσα Ε’, σύμφωνα και με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός