Έναρξη μαθημάτων ΛΦ123


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΛΦ123 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 09:00, σύμφωνα και με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να κάνουν άμεσα την εγγραφή τους στο e-class, προκειμένου να λαμβάνουν ανακοινώσεις και υλικό σχετικά με το μάθημα.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός