Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος ΕΕΛΦ194


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΕΕΛΦ194 (Σενέκας, Apocolocyntosis) θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου (09.30-12.00, Αίθ. Α΄), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΧΕ 2021-22 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Όσες/οι φοιτήτριες/τες πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να κάνουν άμεσα την εγγραφή τους στο eClass.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).