Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος ΥΛΦ171


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΥΛΦ171 (Πεζογραφία ΙΙ) θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα και με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να εγγραφούν άμεσα στο μάθημα στο eClass.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα. • Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα. • Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια. • Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.