ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΦ221 “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ” (ΤΜΗΜΑ Ρ-Ω) ΚΑΙ ΕΕΒΦ301 “ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ”


Το μάθημα ΒΦ221 “Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία” (Ρ-Ω) θα ξεκινήσει στις 4-10-2021 και το μάθημα ΕΕΒΦ301 “Βυζαντινή Θεολογική Γραμματεία” στις 6-10-2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εγγραφούν στο eclass των μαθημάτων.

Εκ μέρους της διδάσκουσας κ. Αναστασίας Νικολάου