ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΓΛΩ322 “ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ”, ΕΕΓΛΩ363 “ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ” ΚΑΙ ΕΕΝΕΦ272 “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ”


Οι παραδόσεις των μαθημάτων ΥΓΛΩ322 (Κειμενογλωσσολογία) και ΕΕΓΛΩ363 (Ζητήματα Ορθογραφίας και Σύνταξης της Νέας Ελληνικής) θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου. Οι παραδόσεις του μαθήματος ΕΕΝΕΦ272 (Διδακτική της λογοτεχνίας) θα ξεκινήσουν την Τρίτη 5 Οκτωβρίου.
Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο eclass των αντίστοιχων μαθημάτων.

Εκ μέρους του διδάσκοντα κ. Κιοσσέ