ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΛΦ173


Οι παραδόσεις του μαθήματος Έπος Βεργιλίου Αινειάδα (ΥΛΦ173) θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στις 18:00 στην Αίθουσα Α’, σύμφωνα και με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να εγγραφούν άμεσα στο μάθημα στο eClass.

Εκ μέρους του Επ. Καθηγητή Λατινικής Φιλολογίας κ. Παρασκευιώτη