Έναρξη παραδόσεων μαθήματος ΛΦ121 [Μαμ-Ω]


Οι παραδόσεις του μαθήματος Λατινική Θεματογραφία ΛΦ121 [Μαμ-Ω] θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στις 09:00 στην Αίθουσα Α’, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.