Έναρξη παραδόσεων μαθημάτων ΝΕΦ201 και ΕΕΝΕΦ262


Οι παραδόσεις των μαθημάτων ΝΕΦ 201 και ΕΕΝΕΦ 262 θα ξεκινήσουν τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου (Πέμπτη 14 του μήνα).

Ο διδάκων

• Νεοελληνική Φιλολογία – Συγκριτική Φιλολογία. • Θεωρίες για τα λογοτεχνικά είδη, Αισθητική, Πολιτισμική Θεωρία, Θεωρία των Ιδεών, Θεωρίες διακειμενικότητας, Θεωρίες σχετικές με τον πεζό λόγο (αφηγηματολογία, θεματική, μορφολογική προσέγγιση κλπ.), Θεωρίες για τη Νεοτερικότητα (17ος – 19ος αιώνας). • Πεζογραφία και κριτική 18ου και 19ου αιώνα. • Λογοτεχνία και ζωγραφική. • Λογοτεχνία και Φιλοσοφία.